Wykaz badań lekarskich i diagnostycznych przed leczeniem niepłodności

W trosce o dobro naszych pacjentów, przed podejściem do zabiegów inseminacji, in vitro oraz mrożenia komórek rozrodczych i zarodków, zalecamy wykonanie badań lekarskich i laboratoryjnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i upewnienie się, że posiadane przez Państwa wszystkie niezbędne wyniki są aktualne.

Przed zabiegiem in vitro:

Wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinien podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego:

KOBIETA

 • CYTOLOGIA I WYMAZY Z POCHWY NA BAKTERIE I GRZYBY (BAKTERIOLOGICZNO – MYKOLOGICZNY)
 • WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI (POBIERANE MIĘDZY 10 A 20 DNIEM CYKLU):
  – UREAPLASMA, MYKOPLASMA
  – CHLAMYDIA (METODĄ PCR*, JAKOŚCIOWO)
 • GRUPA KRWI
 • BADANIA HORMONALNE:
  – AMH
  – FSH (MIĘDZY 2. A 3. DNIEM CYKLU)
  – TSH ORAZ ANTYTPO
  – PROLAKTYNA (POBRANA NA CZCZO OKOŁO GODZINY 9.00 RANO)
 • BADANIA WIRUSOLOGICZNE:
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VDRL (LUB OWA)
  – CMV W KLASIE IGM
 • TOKSOPLAZMOZA (W KLASIE IGG ORAZ IGM)
 • RÓŻYCZKA (W KLASIE IGG)
 • ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA INTERNISTY O STANIE ZDROWIA FIZYCZNEGO I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO ZAJŚCIA W CIĄŻĘ
 • USG TARCZYCY
 • USG PIERSI

MĘŻCZYZNA

 • BADANIA WIRUSOLOGICZNE (METODĄ SEROLOGICZNĄ):
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VDRL (LUB OWA),
  – CMV W KLASIE IGM
 • SEMINOGRAM
 • GRUPA KRWI
 • ZACHOWANIE ABSTYNENCJI PŁCIOWEJ W CZASIE 2-7 DNI PRZED ZABIEGIEM

Ważność badań laboratoryjnych ( wirusologicznych, Toksoplazmoza, Różyczka,Chlamydia) wynosi3 miesiące.

Ponadto dodatkowe badania:

 • HTLV – 1 (wirus ludzkiej białaczki z komórek T) – powinni wykonać pacjenci, którzy pochodzą z obszarów o wysokiej zachorowalności lub, których partnerzy seksualni bądź rodzice pochodzą z takich obszarów (Ameryka Północna, Południowa, Karaiby),
 • Trypanosoma cruzi – świdrowiec amerykański – po podróży pacjenta do krajów Ameryki Środkowej lub Południowej, do 2 tygodni po powrocie z podróży lub do 40 dni od przetoczenia krwi wykonanego w krajach Ameryki Środkowej lub Południowej
 • Malaria – po podróży pacjenta do krajów tropikalnych, gdzie występuje malaria (prosimy upewnić się, jakie ryzyko występuje w danym regionie korzystając na przykład ze strony Wojskowego Instytutu Medycznego:):
  o Szybki test na malarię – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli nie ma objawów oraz do roku po powrocie z podróży, jeśli wystąpiły epizody gorączki, na szczycie gorączki
  o Rozmaz – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli występują epizody gorączki, na szczycie gorączki

Przed transferem zarodków mrożonych lub w programie dawstwa oocytów

Wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinna podlegać biorczyni komórek rozrodczych i zarodków:

KOBIETA

 • CYTOLOGIA I WYMAZY Z POCHWY NA BAKTERIE I GRZYBY (BAKTERIOLOGICZNO – MYKOLOGICZNY)
 • WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI (POBIERANE MIĘDZY 10 A 20 DNIEM CYKLU):
  – UREAPLASMA, MYKOPLASMA
  – CHLAMYDIA (METODĄ PCR*, JAKOŚCIOWO)
 • GRUPA KRWI
 • BADANIA HORMONALNE:
  – AMH
  – FSH (MIĘDZY 2. A 3. DNIEM CYKLU)
  – TSH ORAZ ANTYTPO
  – PROLAKTYNA (POBRANA NA CZCZO OKOŁO GODZINY 9.00 RANO)
 • BADANIA WIRUSOLOGICZNE:
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VDRL (LUB OWA)
  – CMV W KLASIE IGM
 • TOKSOPLAZMOZA (W KLASIE IGG ORAZ IGM)
 • RÓŻYCZKA (W KLASIE IGG)

Ważność badań laboratoryjnych ( wirusologicznych, Toksoplazmoza, Różyczka,Chlamydia) wynosi3 miesiące.

Ponadto dodatkowe badania:

 • HTLV – 1 (wirus ludzkiej białaczki z komórek T) – powinni wykonać pacjenci, którzy pochodzą z obszarów o wysokiej zachorowalności lub, których partnerzy seksualni bądź rodzice pochodzą z takich obszarów (Ameryka Północna, Południowa, Karaiby),
 • Trypanosoma cruzi – świdrowiec amerykański – po podróży pacjenta do krajów Ameryki Środkowej lub Południowej, do 2 tygodni po powrocie z podróży lub do 40 dni od przetoczenia krwi wykonanego w krajach Ameryki Środkowej lub Południowej
 • Malaria – po podróży pacjenta do krajów tropikalnych, gdzie występuje malaria (prosimy upewnić się, jakie ryzyko występuje w danym regionie korzystając na przykład ze strony Wojskowego Instytutu Medycznego:):
  o Szybki test na malarię – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli nie ma objawów oraz do roku po powrocie z podróży, jeśli wystąpiły epizody gorączki, na szczycie gorączki
  o Rozmaz – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli występują epizody gorączki, na szczycie gorączki

Mężczyźni w programie dawstwa oocytów – przed mrożeniem nasienia_________________

MĘŻCZYZNA

Wykaz badań dla kandydatów na dawcę komórek rozrodczych pobieranych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość:

 • badania wirusologiczne (metodą serologiczną):
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VDRL (lub OWA),
  – CMV W KLASIE IgM
 • SEMINOGRAM
 • zachowanie abstynencji płciowej w czasie 2-7 dni przed oddaniem nasienia

Ważność badań wirusologicznych wynosi 2 tygodnie.

Ponadto dodatkowe badania:

 • HTLV – 1 (wirus ludzkiej białaczki z komórek T) – powinni wykonać pacjenci, którzy pochodzą z obszarów o wysokiej zachorowalności lub, których partnerzy seksualni bądź rodzice pochodzą z takich obszarów (Ameryka Północna, Południowa, Karaiby),
 • Trypanosoma cruzi – świdrowiec amerykański – po podróży pacjenta do krajów Ameryki Środkowej lub Południowej, do 2 tygodni po powrocie z podróży lub do 40 dni od przetoczenia krwi wykonanego w krajach Ameryki Środkowej lub Południowej
 • Malaria – po podróży pacjenta do krajów tropikalnych, gdzie występuje malaria (prosimy upewnić się, jakie ryzyko występuje w danym regionie korzystając na przykład ze strony Wojskowego Instytutu Medycznego:):
  o Szybki test na malarię – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli nie ma objawów oraz do roku po powrocie z podróży, jeśli wystąpiły epizody gorączki, na szczycie gorączki
  o Rozmaz – do 40 dni po powrocie z podróży, jeśli występują epizody gorączki, na szczycie gorączki

Przed inseminacją

Wykaz badań dla biorczyni komórek rozrodczych oraz dla kandydatów na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego do bezpośredniego użycia

KOBIETA

 • CYTOLOGIA I WYMAZY Z POCHWY NA BAKTERIE I GRZYBY (BAKTERIOLOGICZNO – MYKOLOGICZNY)
 • WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI (POBIERANE MIĘDZY 10 A 20 DNIEM CYKLU):
  – UREAPLASMA, MYKOPLASMA,
  – CHLAMYDIA (METODĄ PCR, JAKOŚCIOWO)
 • GRUPA KRWI
 • BADANIE HORMONALNE
  – AMH
  – FSH (między 2. a 3. dniem cyklu)
  – TSH oraz antyTPO
  – PROLAKTYNA (POBRANA NA CZCZO OKOŁO GODZINY 9.00 RANO)
 • BADANIA WIRUSOLOGICZNE
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VRL (lub OWA),
  – CMV W KLASIE IgM
 • TOKSOPLAZMOZA (w klasie IgG ORAZ IgM)
 • RÓŻYCZKA (W KLASIE IgG)
 • DROŻNOŚC JAJOWODÓW
 • w trakcie stymulacji cyklu USG – ocena dojrzewających pęcherzyków oraz ewentualne badania hormonalne

MĘŻCZYZNA

 • BADANIA WIRUSOLOGICZNE:
  – HIV
  – HBS
  – HCV
  – VDRL (lub OWA)
  – CMV W KLASIE IgM
 • SEMINOGRAM
 • GRUPA KRWI
 • ZACHOWANIE ABSTYNENCJI PŁCIOWEJ W CZASIE 2-7 DNI PRZED ZABIEGIEM

Ważność badań laboratoryjnych ( wirusologicznych, Toksoplazmoza, Różyczka,Chlamydia) wynosi 3 miesiące.