Przed pierwszą wizytą

Trudności z zajściem w ciążę obserwuje się u coraz większej liczby par.

Do tego stopnia, że niepłodność staje się problemem cywilizacyjnym.

Jeszcze niedawno odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczano tylko kobiety. Obecnie wiadomo, że problem niepłodności dotyka również mężczyzn.

Niepłodność jest zatem chorobą dotyczącą pary, jednak za jej wystąpienie odpowiedzialny jest czynnik męski, czynnik żeński lub czynnik męski i żeński razem.

Czy jestem niepłodny/niepłodna? Kiedy zacząć się martwić?

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepłodność, jako „niemożność uzyskania ciąży u seksualnie aktywnej pary, niestosującej jakiejkolwiek antykoncepcji, przez okres co najmniej 12 miesięcy pożycia”. (WHO, 2010). Według szacunków WHO, problem ten dotyczy 10 - 18% populacji.

Jeśli bezskutecznie staracie się o dziecko od roku – to jest właśnie ten czas, kiedy należy odwiedzić specjalistę i wykonać podstawowe badania. U kobiet powyżej 35 r.ż., ze względu na znaczący spadek płodności, okres ten należałoby skrócić nawet do pół roku.

Przyczyny i diagnostyka niepłodności

W czasie ostatnich 10-15 lat, diagnostyka niepłodności znacząco się rozwinęła. Rozwinęła się również nasza wiedza dotycząca najwcześniejszych etapów życia człowieka. Wszystkie te informacje są podstawą do rozpoczęcia leczenia, dostosowanego indywidualnie dla każdej pary.

Podstawowa diagnostyka kobiety obejmuje:

  • wywiad lekarski i badanie USG,
  • badania hormonalne (LH, FSH, estradiol, prolaktyna, TSH, progesteron),
  • dodatkowe badania zalecone indywidualnie.

Diagnostyka męskiej niepłodności opiera się na wykonaniu podstawowego badania nasienia. Na podstawie wyniku, zlecane są dalsze badania.

Sama diagnostyka to jednak nie wszystko. Obserwujemy także szereg czynników, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na występowanie problemów z płodnością. Do trudności z zajściem w ciążę może przyczynić się nieodpowiedni: tryb życia, dieta, aktywność fizyczna, a także stosowanie używek, przebyte choroby i, co gorsza, środowisko, w którym żyjemy…

Niepłodność czy bezpłodność?

Niepłodność nie zawsze może zostać poddana leczeniu. Czasami przyczyną mogą być wady wrodzone narządów rozrodczych lub mutacje genetyczne, które powodują niepłodność całkowitą, czyli inaczej bezpłodność.

Przed pierwszą wizytą

W klinice PARENS Ukraina stosujemy  zróżnicowane metody leczenia i wspomagania płodności oraz zapłodnienia pozaustrojowego – sprawdzone, bezpieczne, i jak pokazują nasze wyniki, o znacznym współczynniku skuteczności. Procedury dopasowane są do potrzeb każdego pacjenta, a stały monitoring parametrów pozwala nam na optymalizowanie procesu leczenia. Wszystkie metody diagnostyczne, procedury medyczne oraz laboratoryjne zostały opracowane we współpracy z Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.

W trosce o prawidłowy przebieg pierwszej wizyty, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Dobre przygotowanie do spotkania z naszymi położnymi i lekarzami sprawi, że uzyskają Państwo kompletne informacje na temat dalszego postępowania diagnostycznego oraz wyboru sposobu leczenia.

Podczas pierwszej wizyty nasi lekarze przeprowadzą dokładny wywiad oraz wykonają badania, w tym USG. Otrzymacie również Państwo dokładny wykaz badań do wykonania wynikający z przeprowadzonego wywiadu. Jeżeli posiadacie Państwo jakiekolwiek aktualne wyniki badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.