Transfer zarodków

Jednym z ostatnich etapów procedury in vitro jest przeniesienie zarodka/zarodków do jamy macicy, czyli embryotransfer (ET). Transfer zarodków przeprowadzony może być w 2, 3, 4 lub 5 dobie hodowli. Optymalny czas transferu określany jest na podstawie ilości oraz jakości zarodków uzyskanych w wyniku procedury ICSI lub klasycznego IVF. Transfer wykonywany jest za pomocą specjalnego katetera pod kontrolą USG.

Ile zarodków można transferować?

W czasie transferu zaleca się podanie jednego lub dwóch zarodków. Przed każdym transferem embriolog przeprowadza rozmowę z pacjentami i szczegółowo omawia protokół z hodowli zarodków powstałych w wyniku procedury ICSI lub klasycznego IVF. W czasie tej rozmowy ustalana jest także ilość transferowanych zarodków. Klinika PARENS Ukraina zapewnia wysoką jakość przeprowadzanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego, co przekłada się na dużą skuteczność. W przypadku, gdy do transferu dostępne są dobrej jakości zarodki, zalecany jest transfer jednego zarodka czyli SET (single embryo transfer)oraz witryfikowanie (czyli mrożenie) pozostałych zarodków.

Dlaczego transfer jednego zarodka, czyli SET?

Podstawowym zadaniemSETjest zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej. Wystąpienie ciąży bliźniaczej po transferze jednego zarodka oscyluje w granicach 1 – 2 %. Jest to możliwe, bo nawet, jeśli podany zostanie jeden zarodek, może się on jeszcze podzielić (do 13. dnia od zapłodnienia). Transfer jednego zarodka szczególnie zalecany jest u pacjentek „dobrze rokujących”.

TRANSFER JEDNEGO ZARODKA JEST SZCZEGÓLNIE ZALECANY DLA PACJENTEK:

poniżej 35 roku życia korzystających z pierwszego podejścia do procedury ICSI lub klasycznego IVF które mają za sobą podejście do procedury ICSI lub klasycznego IVF zakończone sukcesem (poród ) u których w czasie hodowli zarodków uzyskano dużą liczbę dobrej jakości zarodków

TRANSFER DWÓCH ZARODKÓW JEST SZCZEGÓLNIE ZALECANY DLA PACJENTEK:

powyżej 35 roku życia w trzecim i kolejnych nieudanych podejściach do procedury ICSI (niepowodzenia w implantacji) u których w czasie hodowli uzyskano zarodki o słabszej jakości bez problemów zdrowotnych, które uniemiożliwiałyby utrzymanie ciąży bliźniaczej

Jakie ryzyko niesie ze sobą ciąża mnoga?

Ciąża mnoga, w tym także bliźniacza niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań położniczych i neonatologicznych. Wraz ze wzrostem liczby płodów prawdopodobieństwo wystąpienia tych powikłań rośnie. Należą do nich między innymi:

  • Poronienia
  • Przedwczesny poród
  • Obumarcie jednego z płodów
  • Niska masa urodzeniowa
  • Rozbieżny wzrost wewnątrzmaciczny
  • Zespół przetoczenia krwi między płodami
  • Zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych
  • Podwyższone ryzyko wystąpienia u matki cukrzycy, nadciśnienia, niewydolności krążenia
  • Podwyższone ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego