O banku nasienia

„Od zawsze marzyłam o dużej rodzinie. Niestety, nie poznałam mężczyzny, z którym chciałabym ją założyć. Miałam 33 lata i uznałam, że to już najwyższa pora, aby choć w części moje marzenie się spełniło. Dzięki możliwości skorzystania z banku nasienia, dziś jestem szczęśliwą mamą.”

Często zdarza się, że niepłodność leży po stronie mężczyzny. W przypadku azoospermii (całkowitego braku plemników) lub bezpłodności o innych przyczynach (np. mutacje genetyczne, pacjenci po leczeniu onkologicznym), gdy nie ma już możliwości leczenia, szansą na bycie tatą pozostaje skorzystanie z dawstwa spermy. Także kobiety samotne lub pozostające w związkach jednopłciowych, mogą spełnić swoje marzenia o rodzicielstwie.

Pacjenci naszej Kliniki PARENS Ukraina mogą skorzystać z szerokiego wyboru dawców nasienia. Współpracujemy z dwoma bankami nasienia na terenie Ukrainy oraz duńskim bankiem nasienia Cryos.

Każdy dawca spełnił rygorystyczne warunki selekcji i pomyślnie przeszedł wymagane badania zanim jego nasienie zostało zaakceptowane.

Dawcy zrzekają się wszelkich praw rodzicielskich i odpowiedzialności.

Badania, które przechodzą wszyscy mężczyźni, chcący zostać dawcami:

Przed zakwalifikowaniem, dawcy badani są w kierunku Chlamydii i przeciwciał przeciwko HIV-I i II, HTLV-I jak również wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygen HbsAg) i wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV-Ab). Grupa krwi (ABO) i kariotyp (46, XY) są również zbadane.

W specyficznych sytuacjach bank nasienia przeprowadza też inne testy związane z dziedziczeniem chorób (niedokrwistość sierpowata, Thalassemia, choroba Tay Sachs, mukowiscydoza).

Przeprowadzany jest pełny wywiad (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dziedzicznego przenoszenia chorób) i informacje zapisywane są w kartotece dawcy. Każdy dawca jest egzaminowany i zatwierdzany przez lekarza.

Co trzy miesiące dawcy testowani są ponownie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową: HIV-I i II, syfilis (WR), rzeżączka (GC), Wirusowe zapalenie wątroby, typ B i C oraz Chlamydia.

Dane dawcy, które znajdują się w rejestrze banku nasienia: numer dawcy, kolor oczu, kolor włosów, wzrost, waga ciała, ciała, rasa, wygląd indywidualny (m.in. karnacja), profil psychologiczny, wiek, wykształcenie/rodzaj wykonywanej pracy lub kierunek studiów, grupa krwi, kariotyp, negatywne wyniki testów w kierunku Chlamydii, rzeżączki, HbsAg, HCV-Ab, syfilis, HIV-I i II, HTLV-I i możliwość innych testów.

Często do profilu rozszerzonego dawcy dołączone są jego zdjęcia z dzieciństwa, nagrania głosu, opis zainteresowań, informacje na temat rodziny.

Nasienie pozostaje zamrożone w kwarantannie co najmniej 6 miesięcy. Po tym czasie dawca ponownie badany jest w kierunku HIV i jeśli wynik jest negatywny, nasienie może być przekazane do użytku.

Wybór dawcy z banku nasienia

Proces wyboru nasienia dawcy nie jest łatwy. Jest to bardzo ważna decyzja, która powinna być dobrze przemyślana. Internetowy dostęp do profili dawców umożliwia wnikliwe zapoznanie się z informacjami prezentowanymi przez banki nasienia.

Baza dawców banku nasienia Cryos znajduje się pod adresem:

https://dk-pl.cryosinternation al.com/wyszukiwanie-dawcow

Najważniejsze kryteria, którymi należy się kierować w wyborze dawcy:

 1. MOT – jest to koncentracja ruchliwych plemników w mililitrze nasienia. W zależności od procedury, do której przygotowuje się Pacjentka, należy wybrać odpowiednią liczbę MOT:
  - do zabiegu in vitro: MOT5 lub więcej
  - do zabiegu inseminacji: MOT20 lub więcej
 2. Grupa krwi – najczęściej wybierana jest grupa krwi Pacjentki lub Pacjenta.
  Poniżej mała podpowiedź, jak najlepiej wybrać dawcę i uniknąć konfliktu serologicznego, dla Pacjentek z grupą krwi:

  Grupa krwi biorczyni

  Grupa krwi dawcy nasienia

  Rh +

  Rh+ lub Rh-

  Rh -

  Rh-

 3. Brak jakichkolwiek schorzeń związanych z dawcą - bank nasienia ma obowiązek odnotować wszelkie choroby, które wystąpiły u dzieci urodzonych dzięki nasieniu dawcy. Zalecamy naszym Pacjentom, aby nie wybierali takich dawców.

Nasza klinika umożliwia Państwu pomoc w wyborze dawców. Na podstawie określonych przez Państwa kryteriów, w wyborze dawców doradzimy Państwu w Centrum PARENS w Krakowie lub w klinice Parens Ukraina. Nie musicie Państwo wypełniać żadnych formularzy – sami dokonujemy zamówień w imieniu naszych Pacjentów.

Mrożenie nasienia przed zabiegiem in vitro

Przed zabiegami in vitro, inseminacji, a także w Programie zapłodnienia pozaustrojowego z komórkami rozrodczymi dawczyni, nasi pacjenci mogą zamrozić nasienie. Zalecamy tę procedurę szczególnie, jeśli pacjent nie może być obecny w dniu zabiegu w klinice lub w przypadku bardzo słabych parametrów nasienia (obniżonej koncentracji i/lub ruchliwości plemników).

Przed mrożeniem nasienia pacjent powinien wykonać badania wirusologiczne krwi (metodą serologiczną):

 • HIV
 • HBS
 • VDRL (lub OWA)
 • CMV w klasie IgM

Ważność tych badań przed mrożeniem wynosi 2 tygodnie. Pacjent powinien dostarczyć również wynik badania grupy krwi.

Przed mrożeniem nasienia należy zachować abstynencję płciową 2-7 dni.

Pełna lista badań znajduje się w zakładce „Jestem w trakcie leczenia”.

Przebieg mrożenia:

Pacjent oddaje próbkę w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w intymnych warunkach. Następnie zostawia kubeczek w oknie łączącym z laboratorium. Przed zamrożeniem próbki, laborant informuje pacjenta o parametrach nasienia i ilości zamrożonych porcji nasienia.