Vira Korotko

   Vira Korotko

6 września zostaliśmy rodzicami i bardzo dziękujemy za pomoc! teraz mamy plany na drugie dziecko! Pokonałem raka i dobro, które jest przechowywane w parenzie jaja. Dziękuję! Jestem bardzo szczęśliwy! Pomagasz ludziom zrozumieć sens życia!